منو پرتال
اطلاعات تماس
نشانی:

خراسان رضوی، مشهد، فرامرز عباسی 32-اولین معبر سمت راست -پلاک5-طبقه همکف

شماره تماس:

36036061

پست الکترونیک:

info@Graphinfotec.com

جزئیات خبر

دعوتنامه بازدید از غرفه شرکت گراف در اولین نمایشگاه سراسری تخصصی شرکت های دانش بنیان

پیرو برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات واقع در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو)، بدین وسیله شرکت گسترش راهکار اندیشه فردا با نام تجاری گراف  از شما دعوت می نماید تا از غرفه این شرکت در سالن پردیس قطعه B43 بازدید فرمایید.

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 12 الی 15 مرداد سال 1396
زمان بازدید: ساعت 9 الی 19
وب سایت نمایشگاه: http://ieeiexpo.ir

آدرس: مشهد، خیابان شهید فرامرز عباسی 32 ، اولین معبر سمت راست، پلاک 5، طبقه همکف
تلفن:      051-36036061دورنما: 021-42695847

وب سایت شرکت: graphinfotec.com

پست الکترونیک: info@ graphinfotec.com