منو پرتال
اطلاعات تماس
نشانی:

خراسان رضوی، مشهد، فرامرز عباسی 32-اولین معبر سمت راست -پلاک5-طبقه همکف

شماره تماس:

36036061

پست الکترونیک:

info@Graphinfotec.com

جزئیات خبر

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت گسترش راهکار اندیشه فردا (گراف)

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت شرکت گسترش راهکاراندیشه فردا در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 100/103556مورخ 1387/11/07 و سایر مقررات مربوطه به  این وسیله رتبه شرکت گسترش راهکار اندیشه فردا برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات  اعلام می گردد.

 

مقتضی است برای مشاهده جزئیات گواهینامه صادره به پایگاه http://sajar.mporg.ir مراجعه فرمایید.

                   شناسه ملی شرکت:10380657869